Jednym z najważniejszych aspektów w funkcjonowaniu naszej firmy jest ciągła dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Wciąż podejmowane działania kompleksowe, mają na celu zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie wpływu naszej działalności na ekosystem.

Na mocy porozumienia z okoliczną elektrownią, pozyskujemy parę wodną, którą wykorzystujemy w naszej linii technologicznej. Dzięki temu możemy pochwalić się brakiem emisji CO2 do atmosfery. Stale inwestujemy w unowocześnianie naszego parku maszynowego. Pozwala to nam sukcesywnie zmniejszać zużycie wody i energii elektrycznej. Wstępne podgrzewanie świeżej wody technologicznej realizujemy w wymienniku ciepła, gdzie odzyskujemy energię cieplną ze ścieków po pralniczych. Realnie zmniejszamy w ten sposób ostateczny nakład energetyczny całego procesu. Jako zakład pralniczy wykorzystujemy jedynie środki nie zawierające chloru i fosforanów, a ich dozowanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, zapobiegając jednocześnie ich przedozowania. Dla pełnej kontroli parametrów wody oraz ścieków, na terenie zakładu funkcjonuje wyspecjalizowane laboratorium chemiczne. W trosce o stan wód powierzchniowych, prowadzimy na terenie zakładu mechaniczne oczyszczanie ścieków a kolejne etapy oczyszczania realizujemy we współpracy z lokalną oczyszczalnią ścieków.

Jesteśmy świadomi, że tylko zdecydowane kroki prowadzą do osiągnięcia zadowalających rezultatów. Dlatego też w planowanych inwestycjach umieściliśmy projekt własnej, przyzakładowej oczyszczalni ścieków.

Przeprowadzone przez nas badania potwierdziły słuszność takiego założenia i jesteśmy gotowi do dalszego realizowania naszej polityki proekologicznej. Chcemy być postrzegani jako najlepszy zakład pralniczy ale również lider w dziedzinie ochrony środowiska.